0
Váš internetový obchod ešte neobsahuje žiadne kategórie produktov. Produkty môžete do obchodu pridať cez administračné rozhranie a to manuálne alebo hromadnými importmi.

Výrobcovia
Novinky e-mailom
Pre odoberanie alebo zrušenie odoberania noviniek vyplňte svoj e-mail:


Nová registrácia
Ak sa chcete zaregistrovať ako firma, kliknite na REGISTRÁCIA.
firma
 
 Názov:*
 Adresa:*
 Mesto:*
 PSČ:*
 Štát:*
 IČO:*
 DIČ:*
 IČ DPH:
 E-mail:*
 Telefón:*
 www:
 Fax:
 Mt:

Dodacia adresa vyplňte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:


 Banka:
 Číslo účtu:
hlavný kontakt
 
 Priezvisko:
 Meno:
 E-mail:
 Telefón:
 Mt:
 Funkcia:

prihlasovacie údaje
 
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom) a spracovaním údajov pre marketingový účel.

 
3792
Kontrolný kód:*
Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na uloženie osobných údajov do databázy zákazníkov a súčasne vyjadrujete súhlas s ich spracovaním v zmysle § 13, odsek 1, písmeno a) nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zadaním a odoslaním údajov prehlasujete, že máte viac, ako 16 rokov alebo disponujete súhlasom zákonného zástupcu. Oboznámte sa, ako spracúvame vaše osobné údaje.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné a dodacie podmienky1. Všeobecné obchodné podmienkyUpravujú práva a povinnosti zmluvných strán v oblasti predaja tovaru (produktov) cez internet.
Prevádzkovateľom internetového obchodu a zároveň aj predávajúcim je Ellano.sk, Štiavnička 211/46,
976 81 Podbrezová (ďalej len „predávajúci“) Zapísaný na Obvodný úrad v Brezne číslo živnostenského
registra 603-6707 a jeho obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“).2. Vymedzenie pojmov* predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu Ellano.sk
* kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu
s predávajúcim
* tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.pocitace.ellano.sk
* objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru3. ObjednávkaKúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na
základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne
e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky
(potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k
potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania
požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre
obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa
považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a
prepravu, spôsob a termín doručenia.4. Storno objednávkyStorno objednávky zo strany kupujúceho:Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným
potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté
podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť
predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v
prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v
prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno
poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.Storno objednávky zo strany predávajúceho:Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:* objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá
na e-maily atd.)

* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V
prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody
o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato
čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.5. Storno poplatkyPredávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením
tovaru predávajúcemu z dôvodov na strane kupujúceho: kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 14 € v prípade
vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok
uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

 kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške od 20 - 50% kúpnej
ceny objednaného tovaru v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a
odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so
spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 Občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov
komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre
odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový.

 kupujúci sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 14 € pri vyexpedovaní tovaru
kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na
odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka
uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú
zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať
ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy - (zásielkový obchod)Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru:

(nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho).V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak
sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:


Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky,
dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to
za nasledujúcich podmienok:

» tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale

» tovar nesmie byť použitý

» tovar musí byť nepoškodený

» tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)

» zašlite spolu s dokladom o kúpe

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, alebo
poškodenie na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme
poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 7 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.


V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať
odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.7. Záloha a platby na účetPri tovare, ktorý je na objednávku, alebo zákazníkovej prvej objednávke, požaduje predávajúci od
kupujúceho platbu vopred na bankový účet.
Každá ďalšia objednávka zákazníka už môže byť dodaná
so spôsobom platby podľa výberu zákazníka, teda aj na dobierku. V jednotlivých prípadoch môže
predávajúci pristúpiť aj k dohode o zálohe na tovar.

href="http://www.ellano.sk/index.php/bezpecny-obchod/zaruky-bezpecneho-obchodu">Sme bezpečný
obchod.
Pri úhrade bankovým prevodom je potrebné uvádzať číslo preddavkovej faktúry ako variabilný
symbol.
8. Dodacie podmienkyDodacia lehota je spravidla 1 až 5 pracovných dní. Niekedy aj skôr alebo neskôr, všetko záleží
na dostupnosti tovaru u dodávateľa. O dĺžke dodacej lehote budete informovaní telefonicky alebo
e-mailom.Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za
vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje
predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na
používanie, prípadne záručný list.Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je
povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky. Ak kupujúci tovar odmietne
prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti
kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté, hradí kupujúci vo výške:
10,- EUR9. Možnosti platieb a spôsobov prepravySpôsob platby a prepravy si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej
možnosti.

Ako zaplatiť za tovarVyberte si spôsob platby, ktorý vám najviac vyhovuje. V závislosti na zvolenom spôsobe platby a
dostupnosti tovaru vám objednaný tovar doručíme v termíne do 24 hodín od potvrdenia vydania
objednávky.Za tovar objednaný u nás môžete zaplatiť viacerými spôsobmi:• Úhrada bankovým prevodomPlatbu vopred uskutočnite na základe zálohovej faktúry, ktorú si môžete vytlačiť po vytvorení
Vašej objednávky. Nezabudnite uviesť ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry. V prípade platby
bankou vopred uhraďte sumu, ktorá je uvedená v objednávke aj s prepravným poplatkom na účet Dexia
banka : 6523711001/5600. Ceny za prepravu sú jednotné pre územie celého Slovenska. Tovar Vám bude
doručený priamo na dodaciu adresu.• Dobierkou – (Preprava zabezpečená Sl.poštou alebo DPD)

Pri platbe na dobierku, platbu uhradíte pri prevzatí tovaru na pobočke
Slov. pošty, alebo priamo kuriérovi DPD, záleží na zvolenom spôsobe dopravy. K vašej objednávke bude
pripočítaná suma za platbu na dobierku podľa nášho aktuálneho cenníka.

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší
obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného
listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade
poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych číslach
alebo emailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky
po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad
vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!Pri objednávke do zahraničia - predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti
zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné
zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.Keď sa rozhodnete nakúpiť v našom internetovom obchode viacej kusov z jedného produktu, ponúkame
Vám ich za výhodnejšie ceny. Dohoda je individuálna v závislosti od množstva zakúpených kusov, ako
aj od dodacích podmienok.10. Nadobudnutie vlastníctvaKupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za
tovar.11. Doklady Preddavková faktúra - nie je daňový doklad

Slúži na uskutočnenie platby prevodom vopred,
obsahuje
všetky zákonné náležitosti.

 Faktúra - daňový doklad

Na tovar objednaný u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje

všetky zákonné náležitosti. Dobropis - Tovarový dobropis – sa vystavuje v prípade, že došlo k chybnému
objednaniu tovaru alebo bol dodaný nekompletný alebo poškodený tovar.
12. Záverečné ustanoveniaNa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení
neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami
a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. Ellano.sk si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť
kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov.V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára, na skype,
prípadne telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.


Oboznámil som sa s podmienkami a chcem sa zaregistrovať

   * Položka  - ktorá musí byť vyplnená.

Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok